Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw Texel 4 2020


Op Texel wordt met boeren gewerkt aan een duurzame landbouw. In deze serie van vier, laten Texelse boeren zien hoe ze kringlooplandbouw in de praktijk brengen. Een uitdagende zoektocht waar kennis en ideeën worden uitgewisseld en nieuwe samenwerkingen tussen ondernemers ontstaan.
Dit is het vierde filmpje met als onderwerp: ‘eiwit van eigen land’. Een ultiem voorbeeld van kringlooplandbouw! Schapenboer Jan-Willem Bakker houd zijn schapen op het oudste stukje van Texel. Zijn bedrijf veranderd snel en hij wil graag een krachtvoeder van het eiland kunnen voeren. Akkerbouwer Klaas en Kees Lap telen veel verschillende gewassen en zijn niet bang om iets nieuws uit te proberen. Lukt het de beide bedrijven door samenwerking meer eiwit van Texelse bodem te oogsten en is dit ook rendabel?

Kringlooplandbouw Texel 3 2020


Dit is het derde filmpje met als onderwerp: ‘Najaarsgras en samenwerking maken het verschil’. Hoe kan je melken van de laatste snedes? En welke rol speelt de samenwerking tussen akkerbouw een veehouderij op Texel?
In dit filmpje het voorbeeld van de bedrijven van der Star en Langeveld. Dit is één van de vele voorbeelden van samenwerking op Texel.

Kringlooplandbouw Texel 2 2020


Dit is het tweede filmpje met als onderwerp: ‘Het Winterrantsoen’. Samen met onafhankelijk veevoeradviseur @HenryvanIttersum kijken melkveehouders naar het het eigen voer, de koeien en uiteindelijk het rantsoen.
Hoe kan je het (eigen)voer zo goed mogelijk benutten voor een gezonde veestapel met voldoende melk?

Kringlooplandbouw Texel 2020


1. Een kijkje in de Texelse bodem.
Op het eiland Texel is men al eeuwen gewend om de eigen resources zo goed mogelijk in te zetten en zo min mogelijk aan te kopen. Het sluiten van bodem-plant-mest-kringlopen kan nog sterker, het kan een voorbeeld zijn voor andere delen van Nederland. Bijvoorbeeld het sluiten van de stikstofkringloop, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het water vasthoudend vermogen, het inpassen van natuur en het creëren van nieuwe verdienmodellen. Texel wil meer inkomen uit minder inputs!
In deze aflevering gaan we op pad met boeren en bodemkundige Coen ter Berg.

Winst met kringlooplandbouw 2017


Positieve film met een duidelijke boodschap over een complex vraagstuk.
Met behulp van de kringloop is het mogelijk om een melkveebedrijf te runnen zonder overmatige stikstof uitstoot, en afgestemd op de draagkracht van de natuur. Lengte 53 minuten.
Voor meer informatie: https://kringlooplandbouw.nl

Winst met kringlooplandbouw (ingekorte versie) 2017


Lengte 34 minuten
Voor meer informatie: https://kringlooplandbouw.nl

Circular agriculture provides profits 2017


More and more dairy farmers in the Netherlands apply circular principles to manage their enterprises.
Circular agriculture provides profits, of course in terms of economics, but also for the natural environment.

Circular agriculture provides profits (shortened version) 2017